Festival in vrijheid

Wij doen het samen

Festival in vrijheid

is verplaatst naar het voorjaar van 2023

Welkom in Wageningen, COA Bosrandweg en Wageningen 45 zijn, ondersteund door de gemeente Wageningen, al bijna twee jaar bezig om een Festival in Vrijheid in Wageningen te organiseren. 

Augustus 2021 bleek niet haalbaar vanwege de Corona-pandemie. En nu is ons voornemen om het festival in 2022 te laten plaatsen, doorkruist. 

Het was ons plan om in samenwerking met alle serviceclubs die Wageningen telt, eind augustus op het terrein van AZC Bosrandweg groots uit te pakken met muziek, dans, poëzie, verhalen en programma’s voor kinderen. En dat alles gelardeerd met heerlijk eten en een drankje. 

Uitgelezen kansen voor zoveel mogelijk Wageningers en bewoners van de AZC’s om elkaar te ontmoeten en de Vrijheid te omarmen en te vieren.  

Maar we moeten constateren dat het, gezien de druk die er op het COA ligt (het zal niemand zijn ontgaan), niet reëel is ook nog een beroep te tdoen op huninzet en medewerker om het festival eind augustus dit jaar plaats te laten vinden. 

Welkom in Wageningen, COA Bosrandweg en Wageningen 45 houden elkaar vast en komen zeker terug met een nieuw voorstel om het Festival in Vrijheid in Wageningen in 2023 alsnog  van de grond te tillen. 

We willen alle betrokkenen, de Wageningse serviceclubs, de gemeente Wageningen en de vele enthousiaste medewerkers dank zeggen voor hun inzet tot nu toe. 

We houden u op de hoogte via onze website en betrekken u opnieuw als er wat meer ademruimte lijkt te zijn. 

 

Namens de initiatiefnemers, 
Ria Wigt, Masood Eslami, Petra Woudsma, Merhnoosh Eslami en Jack Bogers. 

Voor de pers: Nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw Ria Wigt riawigt@gmailcom

Wageningen 75 jaar vrijheid

Culturele ontmoetingen

“Muziek klinkt over het terrein, lachende stemmen, zang, dans en de geur van heerlijk eten. Het bruist deze zaterdag op de locatie van AZC Bosrandweg in Wageningen.”

Mensen uit Wageningen en daarbuiten komen samen om de vrijheid te vieren: de vrijheid om je te uiten en dit te delen met anderen. Oud en jong, nieuwe stadsgenoten, geboren Wageningers en uitwisselingsstudenten doen mee: iedereen geniet van deze culturele ontmoeting!

Een bijzonder moment

Wageningen 75 jaar vrijheid

Dit jaar (2021) is het 75+1 jaar geleden dat in Wageningen de vrede getekend werd. Al jaren is Wageningen op 5 mei een van de plaatsen in Nederland waar we voluit de vrijheid vieren. Op heel andere schaal hebben we allemaal de afgelopen jaren ervaren wat een beperking van je vrijheid betekent. Nu de wereld langzaam weer open gaat, willen we met elkaar stilstaan bij wat dit betekent – of liever nog: weer samen in beweging komen en elkaar ontmoeten!

Een bijzondere locatie

We organiseren het festival op het terrein en met medewerking van het AZC Bosrandweg in Wageningen. Op dit AZC wonen de mensen met de prilste vrijheid.

Wat gaan we doen?
Wat is ons doel?

Op zaterdag 27 augustus organiseren we een festival voor alle inwoners van Wageningen en omstreken. Muziek, cultuur en heerlijk eten vormen de ingrediënten voor allerlei activiteiten waaraan de bezoekers van het festival deelnemen. De deelnemers ontmoeten elkaar tijdens culturele workshops, sportactiviteiten en ze koken en eten samen. Zo leren we elkaar en elkaars talenten kennen en dragen we bij aan nieuwe verbindingen tussen (groepen) mensen. Samen vieren we de rijkdom en diversiteit van 75+1 jaar Vrijheid.

Voor wie?

Mensen uit alle geledingen van de samenleving zijn welkom om deel te nemen aan de activiteiten. Leeftijd, culturele achtergrond, geaardheid: hoe meer diversiteit, hoe rijker het festival! Er is ruimte voor iedereen – zowel bij de activiteiten zelf als bij de organisatie en de programmering.

De organisatie

Het Vrijheidsfestival is een initiatief van Welkom in Wageningen en de medewerkers en inwoners van het AZC Bosrandweg. Het festival wordt grotendeels vormgegeven met en door vrijwilligers vanuit de verschillende serviceclubs (Rotary, Soroptimisten, Lions), studentenorganisaties, het lokale bedrijfsleven en de sportclubs.

Partners bij dit project zijn de Gemeente Wageningen, COA en SIW (internationale vrijwilligersprojecten) betrokken: via hen werken uitwisselingsstudenten uit België en Duitsland mee aan het project. Zij logeren bij leerlingen van Pantarijn, de middelbare school in Wageningen. Ria Wigt, van Wigt Productions is nauw betrokken bij het vormgeven van de programmering. Alle betrokkenen zijn inwoners van Wageningen en omgeving en horen ook tegelijk tot doelgroep van het festival.